Технологии

Техническата реализация на интегрирана банкова система VCSBank умело съчетава използването на най-съвременни стандартни технологични средства с оригинални фирмени разработки.  Постигнато е оптимално решение на следните изключително важни цели:

  • равномерно разпределение на товара между отделните сървъри /Load Balancing/
  • непрекъсваема работа при отпадане на част от сървърите /Failover support/
  • лесна мащабируемост на системата при увеличаване на обемите /Scalability/