PIMS

PIMS – Portfolio Investment Management System - е многослойна система за обработка на богата гама от специфични анализи на портфейли, изчисляване на performance показатели за различни индекси, на базата на исторически данни за множество години, и графично представяне на изчислените резултати, с което се предоставя ценна информация за целите на вземане на решения.

Приложението реализира няколко ключови цели:

  • Предоставяне на мощен и ефикасен начин за съхраняване на исторически финансови и статистически данни.
  • Автоматизация на ежедневните процеси, необходими за конструиране на портфейл, оценка и наблюдение на риска.
  • Осигуряване на възможност за съставяне на персонализирани, подробни, последователни и разбираеми статистически отчети.

PIMS предоставя набор от ежедневни процедури за поддържането на данните.

Конструирането на портфолио е интерактивна функция, която позволява на потребителя да избере група индекси, да осъществи peer group анализ, да извлече историческа информация, да провежда статистически анализи и да създава отчети.