TBI Bank Румъния

 

За краткото време от своето основаване досега, TBI Bank Румъния успя да създаде портфолио от продукти и услуги, съобразени със специфичните нужди на всеки клиент:

  • банкови преводи по разплащателни сметки, валутни операции, касови транзакции
  • спестовни продукти - срочни депозити и сметки за енергийни спестявания
  • корпоративно кредитиране

TBI Bank си поставя за цел да се установи и утвърди на пазара на финансовите услуги в Румъния като динамично развиваща се банкова институция, ориентирана изцяло към задоволяване на потребителските нужди.

TBI Bank е част от групата на TBIF Financial Services B.V., към която принадлежат и присъстващите на румънския пазар компании TBI Leasing IFN SA и TBI Credit IFN SA.

Начало на съвместната дейност: септември 2012 г.

http://www.tbibank.ro/