Интернешънъл Асет Банк АД

 

 

Интернешънъл Асет Банк АД е създадена през 1989г. Понастоящем тя е универсална банка, с пълен лиценз за вътрешни и международни операции.

Приоритет за Банката са корпоративните клиенти, както малките и средни предприятия (МСП). Финансовата институция има традиции в работата с тях и възможност да им предложи продуктите, необходими за развитие на техния бизнес. Банката има 33 клона и 48 офиса разположени в 67 населени места на територията на страната.

Начало на съвместната дейност: ноември 2015 г.

http://www.iabank.bg/