Екип

Своите успехи фирмата дължи най-вече на формирания през годините добре балансиран, сплотен, професионално работещ, мотивиран и ентусиазиран екип. Инженери, икономисти, математици – високообразовани млади хора, за които програмирането е едновременно и предизвикателство, и призвание, и работа, и хоби. Търсещи, знаещи и можещи. Съпричастни към фирмената философия, обединени от общи ценности, завладени от магията на съзиданието.