Реализирани проекти

През годините усилията на този добре балансиран и сплотен екип са възнаградени с редица професионални успехи, свързани с реализирането на сложни иновативни проекти:

 • 1996 – Пощенска банка и НефтИнвест банк използват централизирана система за вътрешнобанкови преводи в реално време
 • 1997 – в Пощенска банка е внедрена централизирана система за търговия с ЦК, базирана на стандартна SQL база данни – Oracle
 • 1999 – клиентите на Пощенска банка могат да използват продукт за отдалечено банкиране през Интернет – RemoteBank
 • 2000 – съвместната работа с Корпоративна банка стартира с нова версия на банковата система, базирана върху идеята за цялостна централизация
 • 2001 – фирма СиСофт става Microsoft Certified Partner
 • 2002 – реализирана е уникална разработка на фирмата, осигуряваща паралелната работа на няколко приложни сървъра. Решението е внедрено в Пощенска банка, където в процеса на централизацията на информационната система от май до ноември обемът на обработваните данни се променя неимоверно: броят на записите в клиентската картотека надхвърля 900 000, а записите за аналитични сметки стават 1 000 000
 • 2003 – Пощенска банка извършва миграция към използване на MS SQL, като DB Server. В рамките на една календарна година такава миграция осъществяват всички клиенти на СиСофт
 • 2004 – в Корпоративна банка е внедрена нова многофункционална Интернет базирана система за дистанционно банкиране
 • 2005 – само за шест месеца е реализиран проект за цялостна централизация на информационната система на Общинска банка и миграцията й към използване на продукти на СиСофт
 • 2006 – системата за управление на качеството на СиСофт е сертифицирана по ISO 9001:2000
 • 2007 – проектът за централизация и миграция на информационната система на банка “ДЗИ” завършва успешно. Следва ново, още по-голямо предизвикателство – във връзка с процедурата за Legal Merger на Пощенска банка и банка “ДЗИ”, в изключително кратки срокове е реализиран проект за сливане на информационните системи на двете финансови институции
 • 2008 – ИТ решение на СиСофт е успешно внедрено в Национален гаранционен фонд, ЕАД
 • 2009 – създадена е специализирана периферна система за анализ, оценка и класификация на рискови експозиции, и за установяване размера на необходимите провизии за покриване на кредитен риск.  Приложението успешно преминава тестове и покрива изискванията в рамките на партньорската програма на   Microsoft "Platform Test for ISV Solutions"
 • 2010 – успешно е внедрено иновационно приложение на фирмата, осигуряващо оптимизация в обслужването на банковите клиенти чрез използване на най-модерни технически средства: Touch Screen монитори, електронни писалки, специализирани скенери, картови четци и др.
 • 2011 – по задание на международен хедж фонд, базиран във Великобритания, е разработен и внедрен нов продукт за управление на инвестиционни портфейли -  Portfolio Investment Management System (PIMS)
 • 2012 - осъществена е миграция към Unicode, която осигурява възможност за съхранение и извличане на данни на националния език на всеки потребител. Това прави решенията на СиСофт приложими навсякъде по света, без ограничения, наложени от език, който потребителят използва
 • 2013 - две банки от групата на TBI Financial Services B.V базират работата си на IT решения на СиСофт. През месец март стартира работата на TBI Bank - Румъния, а през август завършва миграцията на TBI Bank - България.