Юробанк България

 

Пощенска банка с правно име "Юробанк България" АД е водеща универсална банка на българския пазар, предлагаща модерни финансови решения на своите клиенти. Банката заема водещо място в бизнеса с кредитни и дебитни карти, жилищното и потребителското кредитиране, спестовните продукти, както и по отношение на услугите за корпоративни клиенти, инвестиционното банкиране и попечителски услуги. Пощенска банка е член на Юробанк Груп - динамично развиваща се европейска банкова организация.


Начало на съвместната дейност: март 1994 г.

postbank.bg

Награди и отличия

* През 2006г. на ежегодните награди на в-к „Пари”, Пощенска банка е обявена за “Банка на годината” и също така печели първа награда за „Динамика на развитие”.

* През 2008г. Пощенска банка е отличена с голямата награда за иновативност и качество на финансовите продукти на специализираното изложение „Банки, инвестиции и пари”.