Българска банка за развитие

лого Българска Банка за Развитие

Българска банка за развитие е създадена след приемането на специален закон от Парламента на Република България (Банката в приемник на Насърчителна банка, АД).

Мисията на Българската банка за развитие е да подпомага развитието на българската икономика, като насърчава износа и подкрепя реализацията на икономическата политика на държавата по отношение на микро-, малките и средни предприятия. Принципи при работата на Българска банка за развитие: прозрачност; експедитивност; рентабилност; ефективност; добра практика.

Начало на съвместна дейност: от основаването на банката през 1999

www.bbr.bg/bg/bulgarian-development-bank.html