Корпоративна търговска банка

Корпоративна търговска банка АД е създадена през 1994 г. Към края на 2007 г. тя се нарежда на 10-то място по пазарен дял в страната.

Водещи принципи в работата на банката са качественото обслужване, социалната отговорност и създаване на добавена стойност за клиентите, акционерите, служителите и обществото. Банката е насочена към предоставянето на професионални нестандартизирани банкови услуги с висока добавена стойност. Нейно отличително предимство е индивидуалния подход към клиентите и осигуряването на комплексно банково обслужване. Банката работи предимно с корпоративни клиенти, осигурява индивидуален подход към всеки клиент, прозрачност във взаимоотношенията, предлагане не на проста сума от банкови услуги, а цялостни финансови решения.

Начало на съвместната дейност: ноември 2000г.

corpbank.bg

Награди и отличия

* 2007 - наградата за „Банка на клиента"

* 2008 - отличена за "Дружество с най-добро корпоративно управление"