Общинска банка АД

лого Общинска банка

Общинска банка АД е учредена през април 1996 г. като универсална търговска банка. Тя вижда мисията си в качественото и равноправно партньорство с клиентите, с цел удовлетворяване на техните потребности от финансови услуги и продукти. Банката предлага своите продукти в 54 финансови центъра и 38 изнесени работни места в 24 области и 49 населени места в страната.

Начало на съвместната дейност: септември 2005г.

www.municipalbank.bg