Национален гаранционен фонд ЕАД

лого Национален гаранционен фонд

„Национален гаранционен фонд” ЕАД е специализирана финансова институция, чиято основна цел е да осигурява гаранции за малките и средни предприятия. Прилагането на гаранционната схема улеснява достъпа до финансиране за МСП като компенсира липсата на история или достатъчно обезпечение при кандидатстване за кредит, както и намалява риска, поеман от търговските банки в страната, кредитиращи МСП.

Начало на съвместната дейност: ноември 2008 г.

www.bbr.bg/bg/goals.html