Консултации

Разработване на IT-стратегия

Познанията, които имаме за съвременните технологии и за специфичните особености на прилагането им в България, ни позволяват да бъдем добър консултант на всеки клиент, който по логиката на своето вътрешно развитие е достигнал до неизбежната необходимост от разработване на собствена IT-стратегия.

Избор и доставка на технически средства и системен софтуер

Комплексното и обосновано решение за избор на технически средства и системен софтуер до голяма степен предопределя ефективността на всеки проект.

Разработка на базово задание за приложен софтуер

За разработването на адекватно задание за приложен софтуер, клиентите също се нуждаят от квалифицирана помощ. При извършването на консултации, ние винаги се стремим да бъдем максимално полезни, коректни и обективни.