Съпровождане

Нови версии

Изключително бързото развитие на информационните технологии, промените в нормативната уредба и исканията на клиентите за нови модули и функции определят необходимостта от създаване и разпространяване на нови версии. В процеса на тяхното разработване и внедряване ние винаги се стремим: по оптимален начин да интегрираме промените в общата концепция; да осигурим безболезнен преход към новата модификация;  да реагираме за адекватно време.

Обучение

По повод на актуални версии, съществени функционални промени, нови банкови продукти или по заявка на клиенти, организираме различни форми на обучение. Нашите семинари, работни срещи и тематични курсове са водени от компетентни лектори, които успяват за кратко време да предоставят на потребителите обемна и изчерпателна методологична и технологична информация.

Поддръжка

За удобство на нашите клиенти сме осигурили непрекъсната поддръжка (24х7) чрез използване на „горещи телефонни линии” или E-mail. Чрез тези канали за връзка, потребителите получават, в некритичен за работата си период от време:

  • отговор на всички конкретни въпроси, възникнали в процеса на използване на нашите продукти
  • компетентни съвети относно настройките и параметризацията на софтуерните ни системи с цел оптимизиране на тяхната функционалност