Характеристики

Отвореност

Изградени на отворена платформа, продуктите на СиСофт лесно се интегрират с други налични приложения и системи. Прилагането на широко разпространени софтуерни стандарти: RPC; OLE DB; HTTP/HTTPS; Web services for .Net; MS .Net Remoting и др. прави възможно осигуряването на благоприятна среда за двустранен обмен на данни.

Мащабируемост

Нашите продукти са базирани на оптимизиран високо ефективен код. Това позволява на клиентите ни да управляват с лекота текущата и бъдещата си техническа инфраструктура. Решенията на CSoft могат да отговорят на предизвикателството на експлозивното нарастване на обема на обработваната информация. CSoft използва преимуществата на многонишковата архитектура и възможностите за паралелна обработка на данните, за да осъществи оптимално натоварване на всички налични хардуерни ресурси.

Обектно-ориентиран подход

Обектно-ориентираният подход, който прилагаме при създаването на нашите софтуерни продукти, повишава тяхната сигурност, надеждност и гъвкавост. Придържайки се към обектно-ориентирани модели, ние повишаваме ефективността на процесите на проектиране, програмиране и поддръжка.