Фирмени решения

Стандартните схеми за cluster решения за мащабиране на сървърите за базите данни, съвместно с разработените от фирмата технологии за паралелна работа на голям брой приложни сървъри и за поддържане на системен кеш, гарантира практически неограничени възможности за увеличаване на обработваните обеми и обхвата на системата.

схема фирмени технологииПостигната е транзакционна независимост, капсулация и атомарност на елементарните заявки, което дава възможност те да се изпълняват на произволен сървър. При това се осигурява конкурентност на заявките и оптимално натоварване на използваните сървърни ресурси. В процеса на управление на клиентските заявки, те се насочват към конкретен приложен сървър, приоритизират се и се изпълняват паралелно.

Бързодействието на системата в значителна степен се дължи на прилагането на фирмената разработка за поддържане на системен кеш на ниво приложен сървър. Тя осигурява кеширане на данни, които са изключително чувствителни към времето за достъп до тях. На потребителите са предоставени средства както за дефинирането на данните за кеширане, така и за настройките на параметрите на кеша.